1. Anasayfa
  2. Sağlık Meslekleri

Fizyoterapist Maaşları

Fizyoterapist Maaşları
0

Son yıllarda sağlık ile ilgili mesleklerin popüler olması ile birlikte, en popüler meslekler arasında fizyoterapistler de adını yazdırmıştır. Pek çok kişi tarafından merak edilen fizyoterapist maaşlarını sizler için derledik. Yazımızda, devlette fizyoterapist maaşlarını ve özel hastaneler başta olmak üzere, özel klinik ve fizik tedavi merkezlerinde fizyoterapist maaşları detaylı olarak yer almaktadır.

Unutmayınız, verdiğimiz tutarlar ortalama rakamlardan ibarettir. Yorum bölümü üzerinden fizyoterapistler maaşlarını bizimle paylaşarak yazımıza yardımcı olabilirler.

Başlıklar

Devlette Fizyoterapist Maaşları

Devlet hastanelerine atanan fizyoterapistler; tıpkı diğer lisansiyer sağlık personelleri ile aynı sınıftadır. Bu yüzden maaşları, özlük hakları da benzerlik gösterir. Devlette fizyoterapist maaşları, devlet hastanelerindeki ek ödeme yani döner sermayeyle bağlı olarak değiştiği gibi tablomuzda da ortalama olarak bir devlette fizyoterapist maaşı 2022 belirtilmiştir.

Devlette Fizyoterapist Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Fizyoterapist (Yeni atanan) 8.500,00 TL

Özelde Fizyoterapist Maaşları

Fizyoterapistler; kendilerine ait bir fizik tedavi merkezi veya eğitimlerini aldıkları dalları ile ilgili yer açabildikleri gibi mevcut merkezlerde de çalışabilirler. Özel sektör olduğu için maaşlar pek çok faktöre göre değişkenlik gösterir. Ortalamayı ele aldığımız tablomuz üzerinden fizyoterapist maaşları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Özelde Fizyoterapist Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Fizyoterapist (Tecrübesiz/yeni mezun) 6.400,00 TL

Fizyoterapist Nedir?

Fizyoterapist; fizyoterapi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun sağlık meslek mensubudur. Kişilerin fiziksel olarak hareket etme düzeylerini ölçen fizyoterapistler, hastalarında belirledikleri tanıya göre bir tedavi programı çıkarır ve tedavi programına uygun olarak gerekli protokolleri uygularlar.

Fizyoterapist Ne İş Yapar?

Kanunda fizyoterapistlerin çalışma tanımları şu şekilde yapılmıştır;

Fizyoterapist, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Hastalık durumlarında ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı tabibin veya uzmanlık eğitimleri sırasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon rotasyonu yapmış veya uzmanlık sonrasında ilgili dalın rotasyon süresi kadar fiziksel tıp ve rehabilitasyon eğitimi almış uzman tabiplerin kendi uzmanlık alanları ile ilgili teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların hareket ve fiziksel fonksiyon bozukluklarının ortadan kaldırılması veya iyileştirilmesi amacıyla gerekli uygulamaları yapar. Hastaların tedavisi yönünden rehabilitasyon ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışır ve tedavinin gidişi hakkında ilgili uzman tabibe bilgi verir.

Kaynak: Sayısı:1219 R.G. Tarihi:04.04.1928 R.G. Sayısı:863 Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun (saglik.gov.tr)

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir