1. Anasayfa
  2. Mevzuat

Hemşire Fazla Mesai Ücreti Ne Kadar? 2023

Hemşire Fazla Mesai Ücreti Ne Kadar? 2023
Hemşire Fazla Mesai Ücreti
0

Hemşire Fazla Mesai Ücreti Ne Kadar? Hem kamusal alanda hem de özel sektörde aktif bir şekilde faaliyet gösteren ve bu yönde yoğun çalışmalar yürüten hemşireler, almış oldukları ücretler ile tüm dikkatleri üzerine çekerler.

Başlıklar

Hemşire Fazla Mesai Ücreti Ne Kadar?

Normal çalışma saatlerinin uzaması ile fazla mesainin yapılmış olması ile ortaya çıkan hemşire fazla mesai ücreti büyük bir merak konusu olur. Çalışma koşulları ve saatleri ile yoğun bir çalışma sürecinin içinde yer alan hemşireler, fazla mesai yapılması durumunda normal ücretin %50 artırılması ile fazla mesai ödemesi almaya hak kazanırlar.

Hemşire Fazla Mesai Ücreti

Oldukça geniş bir uygulama alanına sahip olan hemşirelik mesleğini layıkıyla icra eden hemşireler, tedavi planını uygular ve tedavinin gidişatını değerlendirirler. Bu süreci takip ederken hemşireler, hastayı fizik muayeneden geçirir ve hastayı düzenli bir şekilde takip ederler. Bu denli yoğun bir çalışmanın içerisinde yer alan hemşireler, acil durumlara müdahale eder ve hastanın tıbbi bakımını gerekli olduğu şekilde planlar. Bu kapsamda tüm çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten hemşireler, yapmış oldukları yoğun çalışmaların karşılığını normal ücret bedelleri ve fazla mesai ücretleri olmak üzere toplu bir şekilde almış olurlar.

Hemşire Fazla Mesai Ücreti
Hemşire Fazla Mesai Ücreti

Hemşire Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Normal çalışma ücretinden farklı olan fazla mesai ücreti, hesaplanması yönüyle de farklı bir yapıya sahiptir. Kendine has bir hesaplama yöntemi olan fazla mesai ücreti mevzu bahis olduğu vakit, hemşire fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır sorusu akıllara gelir. Bu yönde fazla mesai formülü ön plana çıkar. Fazla mesai ücret hesaplaması için ilk olarak brüt maaşın 225 saatlik çalışmaya bölünmesi gerekir. Bu sayede bir çalışanın saatlik ücretine ulaşılmış olunur.

Fazla mesai ücreti ise elde edilen tutarın 1,5 ile çarpılması ile elde edilir. Bu hesaplama sonrasında kaç saat mesai yapılmış ise ortaya çıkan sonuç fazla çalışma saati ile çarpılır ve bu sayede fazla çalışma ücreti hesaplanmış olur. Bu şekilde hesaplanan fazla çalışma mesai ücreti, personelin net maaşı üzerine eklenir ve bir personelin o ay alacağı toplam maaş ortaya çıkmış olur. Bu şekilde hesaplanan fazla mesai ücreti ile tespit edilen aylık toplam maaş, bu yönde ortaya çıkması muhtemel karışıklıkların önüne geçmiş olunur. Bu yönde hem işçi hem de işveren ücret hesaplanması yönündeki pürüzleri ortadan kaldırmış olurlar.

Hemşirelerin Çalışma Şartları Nelerdir?

Her meslekte belli çalışma koşulları olduğu gibi hemşirelik mesleğinde de belli çalışma koşulları vardır. Bu yönde bir hemşirenin yapabileceği fazla mesai süresi belirli bir şekildedir. Belirli olan fazla mesai süresi sonucunda ortaya çıkan fazla mesai ücreti, elbette belli bir süre ile sınırlanmış bulunur.

  • Bir hemşirenin çalışma süresi haftalık en çok 45 saat şeklindedir. 45 saatin üzerindeki çalışma fazla mesai olarak çalışmayı yapan personele ödenmiş olur.
  • Bir hemşire günlük 11 saatten fazla hiçbir şekilde çalıştırılmamalıdır.
  • Gece çalışması ise 7,5 saati aşmamalıdır.
  • 24 saat kesintisiz çalışan işyerlerinde ise en az üç vardiyanın belirlenmesi gerekli olur.

Bu gibi genel çalışma prensipleri kapsamında gerek özel sektör gerekse kamusal alanda sağlık sektöründe sahip olunan genel alışkanlık, 24 saatlik çalışma esası üzerine kuruludur. Bu sistemin birçok çalışan tarafından kabul ve tercih edilen bir sistem olduğu da söylenir.

Hemşire Fazla Mesai Ücreti
Hemşire Fazla Mesai Ücreti

Bir personelin 24 saat çalışarak 48 saat ve dahi 72 saat dinlenmesi halinde birçok çalışanın bazı durumlarda bu sistemi benimsedikleri gerçeği ortaya çıkar. Fakat bu durumu ister kurum isterse de çalışan uygun görsün, 24 saatlik bir çalışma yasal olmaz ve bir çalışan için günlük maksimum çalışma süresi 11 saati geçemez.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir