1. Anasayfa
  2. Sağlık Meslekleri

Hemşire Maaşları

Hemşire Maaşları
0

Sağlık hizmetleri sınıfında, sağlık profesyonelleri arasında sayıca ve nitelik olarak en geniş meslek grubu hemşireliktir. Bu yazımızda, hemşirelik mesleği ile ilgili genel detayların yanı sıra 2022 yılı itibari ile güncel hemşire maaşları da sizinle paylaştık. Hem devlette hemşire maaşları hem de özelde hemşire maaşlarını bulabileceğiniz içeriğimiz için önemli bir uyarı da bulunalım. Bahsi geçen rakamlar ortalama veya yaklaşık bir değeri temsil eder. Özelde maaşlar değişkenlik gösterdiği gibi her devlet hastanesinde çalışan hemşirenin maaşı da değişiklik gösterir.

Başlıklar

Güncel Hemşire Maaşları 2022

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi, hemşire maaşları hemşirenin çalıştığı hastane başta olmak üzere; medeni durumu, çocuk sayısı, kıdemi ve sınıfına göre değişiklik göstermektedir. Özel hastanelerde de maaş birliği gibi bir durum söz konusu değildir. Hemşire maaşları özel hastanelerde aşağıda detaylarda paylaştığımız üzere ortalama ücretlerdir.

Devlet Hastanelerinde Hemşire Maaşları

Devlette hemşire maaşları birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kademeye göre sabit ücret aynı olsa da her hastanenin döner sermaye sistemi farklı olduğu için hakedişlerde de farklılıklar gözlenebilir. Listemizde yer alan maaş bilgisi ortalama bir ücrettir.

Devlette hemşire maaşları şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı Hemşire Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Hemşire (Yeni başlayan) 7.500,15 TL

Üniversite Hastanesi Hemşire Maaşları

Üniversite hastanesi maaşları da tıpkı Sağlık Bakanlığı kadrosundaki hemşire maaşları ile benzerlik gösterir. Birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kademeye göre sabit ücret aynı olsa da her hastanenin döner sermaye sistemi farklı olduğu için hakedişlerde de farklılıklar gözlenebilir. Ayrıca üniversite hastanelerinde mesailer yoğun geçmektedir. Listemizde yer alan maaş bilgisi ortalama bir ücrettir.

Devlette hemşire maaşları şu şekildedir;

Üniversite Hastaneleri Hemşire Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Hemşire (Yeni başlayan) 7.500,15 TL

Özel Hastanelerde Hemşire Maaşları

Özelde hemşire maaşları hastanenin konumuna, tecrübeye, çalışılacak birime, insan kaynakları birimi ile yapılan sözleşmeye göre değişkenlik göstermektedir. Öyledir ki, tecrübeli ve İstanbul’un nadir özel hastanelerinde sorumlu olarak çalışan hemşireler 15 bin lira gibi ücretler alırken; henüz yeni mezun olmuş veya deneyimi bulunmayan hemşireler ilk yıllarında daha düşük ücretlerle çalışabilmektedir.

Özelde hemşire maaşları şu şekildedir;

Özel Hastane Hemşire Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Hemşire (Tecrübesiz/yeni mezun) 6.500,00 TL

Hemşirelik Nedir?

Türkiye’de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere Hemşire unvanı verilir.

Hemşireler Ne İş Yapar? (Hemşire Görev Alanları)

Hemşireler; tabip tarafından acil haller dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirlemek ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını planlamak, uygulamak, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık personelidir. Ayrıca aile hekimliği uygulamasına ilişkin kanun hükümleri ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuattaki görevleri de yaparlar. Hemşirelerin birinci fıkrada sayılan hizmetlerde çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumlulukları Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir