1. Anasayfa
  2. Hastalıklar

Hint Sürmesi Hastalığı Nedir?

Hint Sürmesi Hastalığı Nedir?
Hint Sürmesi Hastalığı Nedir?
0

Hint sürmesi hastalığının tanımı, buğdayın bitki formunda ortaya çıkan ve ölü balık kokusuna benzer bir kokusu olmasıyla bilinen bir tür bitki hastalığıdır. Ölü balık kokusunu meydana getiren kahverengimsi veya siyah toz kütleleri buğday çekirdeğinin olduğu kısımda görülmektedir. Hint sürmesi hastalığı çiftçilerin oldukça korktuğu bir hastalık türüdür çünkü insanlar arasında yayılan virüsler gibi hızlı biçimde buğdaylar ve çeşitli bitkiler arasında yayılmaktadır. Hint sürmesi hastalığına neden olan mantarlar toprakta canlı biçimde barınabilirler. Toz parçalarının çeşitli etkenler ile dağılmasının ardından yayılan bu mantarların toprakta canlı olarak yaşayabilmesi demek aynı zamanda ileri dönemde yapılacak olan hasatları da etkilemesi anlamına gelebilmektedir. Hint sürmesi hastalığının diğer adı da buğday sürmesi hastalığıdır.

Başlıklar

Hint Sürmesi Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Hint sürmesi hastalığına neden olan mantarlar buğdaylarda Tilletia enfeksiyonu oluşturmaktadır. Hint sürmesi hastalığına neden olan üç farklı mantar türü vardır. Bu mantar türlerinden bir tanesi, müstehcenlik veya örtülü müstehcenlik adı verilen mantar türüdür ve ilkbahar ya da kış aylarında hint sürmesi hastalığına neden olmaktadır. Hint sürmesi hastalığına neden olan diğer mantar türü ise Tilletia controversia Kühn mantarının neden olduğu cüce bunttur. Hint sürmesi hastalığına neden olan ancak coğrafi olarak sınırlı bir alanda görülen mantar türü ise Karnal bunttur.

Hint sürmesi hastalığı bulunan buğdayların hastalık taşıdığının en belirgin belirtisi ölü balık kokusu biçiminde koku oluşturmasıdır. Ölü balık kokusu biçiminde tarif edilen kokuyu oluşturan şey ise kahverengi veya siyah biçimde gözlemlenen bir tür toz parçalarının buğday çekirdeklerinde bulunmasıdır. Söz konusu toz parçacıklarının çeşitli dışsal etkenlerle buğday ekilmiş olan tarlarının tamamına yayılması mümkündür. Yayılan bu toz parçaları esasen mantardır ve bu mantarlar toprakta canlı olarak yaşayabilmektedir, bu nedenle de yalnızca hastalığın görüldüğü zamanki hasadı değil ileri dönemdeki hasadı da etkilemesi mümkün olabilmektedir.

Hint Sürmesi Hastalığı Bulaşıcı Mıdır?

Hint Sürmesi Hastalığı Bulaşıcı Mıdır?

Hint sürmesi hastalığının bulaşması, hastalığı oluşturan mantarların çevreye dağılmasıyla mümkündür. Hint sürmesi hastalığını oluşturan mantarlar esasen buğdayın çekirdeklerinde siyah veya kahverengi bir toz parçacıkları biçiminde gözlemlenmektedir. Ancak bu mantarlar rüzgar, yağmur vb. dış etkenlerle diğer buğdaylara veya tarla çevresindeki bitkilere taşınmaktadır. Taşınan bu mantarlar yapıştığı buğday çekirdeklerinde de hint sürmesi hastalığını oluşturan enfeksiyonu yaratmaktadır. Aynı zamanda bu mantarlar toprakta da canlı olarak yaşayabildikleri için mevcut hasattan sonraki hasatlara da hint sürmesi hastalığının bulaşmasına neden olmaktadır. Hint sürmesi hastalığına neden olan mantarlar buğday veya bazı çeşitli bitkiler dışında herhangi bir insana veya hayvana bulaşmamaktadır. Hint sürmesi hastalığı taşıyan buğdayların ülkemize ithalat yoluyla girmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan analizler sonucunda engellenmektedir. Dünyanın her tarafından gelen buğdaylar, yapılan analizler sonucunda hint sürmesi hastalığına yakalandığı tespit edilirse ülkeye kabul edilmemektedir.

Ayrıca Talasemi Hastalığı Nedir? Bilgilerine bakabilirsiniz.

Buğday Sürme Hastalıkları

Buğday sürme hastalığı ile hint sürmesi hastalığıyla aynı anlama gelmektedir bu nedenle buğday sürmesi veya hint sürmesi hastalığı, buğdayda görülen bir tür mantar enfeksiyonudur. Söz konusu mantar enfeksiyonu, buğdayın çekirdeğine yerleşen kahverengi veya siyah toz parçacıklarıyla oluşmakta ve ölü balık kokusu diye tabir edilen ağır bir kokuya neden olmaktadır. Buğday sürmesi enfeksiyonuna neden olan mantarlar üç çeşittir. Buğday sürmesi hastalığına sebep olan mantar türlerinden bir tanesi, müstehcenlik veya örtülü müstehcenlik adı verilen mantar çeşididir. Müstehcenlik veya örtülü müstehcenlik adı verilen bu mantar çeşidi ilkbahar ya da kış aylarında buğday sürmesi hastalığına neden olmaktadır. Buğday sürmesi hastalığına neden olan bir diğer mantar türü ise Tilletia controversia Kühn mantarının neden olduğu cüce bunttur. Son olarak buğday sürmesi hastalığına sebep olan ancak coğrafi olarak sınırlı bir alanda nadir olarak görülen mantar türü ise Karnal bunttur.

Hindistan’tan Buğday İthalatı

Ülkemiz tarafından Hindistan’dan yapılan buğday ithalatında ithal edilen buğdayların hint sürmesi hastalığına yakalandığının iddia edilmesi, Türk halkının tepkisine neden olmuştur. Ülkemizdeki birçok fabrikada işlenecek ve dolayısıyla toplumun sofrasına gelecek olan buğdayların bir tür mantar hastalığı olan hint sürmesi hastalığı taşıması tepkiler ile gündeme gelmiştir. Bunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Hindistan’dan ithal edilen buğdayların, ülkemizdeki 5996 sayılı kanuna bağlı olarak yapılan sağlık kontrolleri neticesinde hint sürmesi hastalığına yakalandığının tespit edildiği ve bu nedenle ithalatın durdurulduğu belirtilmiştir. Yalnızca Hindistan’dan değil diğer tüm ülkelerden yapılan buğday ithalatları, ilgili mevzuata uygun olarak yüzde yüz doğru sonuç veren analizlerden geçmekte ve hint sürmesi dahil olmak üzere herhangi bir sağlık sorunu bulunan buğdayların ülkeye girişine izin verilmemektedir. Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çeşitli yayınlarında hint sürmesi hastalığı karantinaya tabi bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde şu an için hint sürmesi hastalığına veya salgını vakası bulunmamaktadır, hint sürmesi hastalığına neden olan mantarları taşıyan buğdayların ithalatı yapılan analizler sonucunda durdurulmuştur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir