1. Ana Sayfa
 2. Sağlık Meslekleri

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Maaşları

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Maaşları
0

Birçok kişi tarafından merak edilen Sağlık Bakanlığı ambulans şoförü maaşları 2022 yılı detaylı tablosu sitemizde.

Ambulans şoförü olmak için gerekli şartlar ve diğer tüm detaylar yazımızda.

Başlıklar

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Maaşları 2022

Kademeye göre sabit ücret aynı olsa da kişilerin aylık nöbet sayısı farklı olduğu için hakedişlerde de farklılıklar gözlenebilir. Listemizde yer alan maaş bilgisi ortalama bir ücrettir.

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Ambulans Şoförü (Yeni başlayan) 6.500,50 TL

Özelde Ambulans Şoförü Maaşları 2022

Özel hastanelerde acil sağlık hizmetleri istasyonu gibi bir merkez olmadığı için maaşlar hastanede çalışan diğer personellerle benzerlik gösterir.

Özelde Ambulans Şoförü Maaşları (2022 yılı)
Unvanı Maaşı
Ambulans Şoförü (Yeni başlayan) 5.500,00 TL

 

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Ne İş Yapar?

Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan ambulans şoförler, illerde bulunan acil yardım istasyonlarında gelen çağrılar üzerine vakaya giderler. Ambulansı kullanırlar. Gerektiğinde ilk yardım müdahalesi de yapabilirler.

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Nasıl Olunur?

Sağlık Bakanlığı, ambulans şoförlerini KPSS puanına göre almaktadır. Her ne kadar gerekli belgelere sahip olan adaylar başvurabilse de ortaöğretim (lise) veya ön lisans (2 yıllık üniversite) düzeyinde İlk ve Acil Yardım bölümü mezunları tercih ve atanmada önceliklidir.

Sağlık Bakanlığı Ambulans Şoförü Başvuru Şartları

Sağlık Bakanlığı’nda ambulans şoförü olmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 • Ortaöğretim kurumlarının ve ön lisans (2 yıllık) programlarının İlk ve Acil Yardım programlarından mezun olan adaylar, başvuruda önceliklidir.
 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 • İlk yardım sertifikasına sahip olmak.
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Gerekli psikoteknik belgesine sahip olmak.
 • SRC 2-4 belgesine sahip olmak.

Yorum Yap