1. Ana Sayfa
 2. Sağlık Meslekleri

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Maaşları (Sürekli İşçi)

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Maaşları (Sürekli İşçi)
0

Birçok kişi tarafından merak edilen Sağlık Bakanlığı silahsız güvenlik görevlisi maaşları 2022 yılı detaylı tablosu sitemizde. Rakamlar temsilidir.

Sağlık Bakanlığı, işçi alımlarını kura ile gerçekleştirmektedir. Şartları taşıyan tüm adaylar İşkur üzerinden ilgili ilanlara başvurarak kuraya katılım hakkı kazanmaktadır. Kurada asil olarak kadroyu hakeden kişiler Sağlık Bakanlığı kadrosunda 4D’li sürekli işçi olarak çalışmaktadır. Silahsız görevlisi olmak için gerekli şartlar ve diğer tüm detaylar yazımızda.

Başlıklar

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Maaşları 2022

Sağlık Bakanlığı silahsız güvenlik görevlisi maaşları şu şekildedir;

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Maaşları
Unvanı Maaşı
Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 7.948,15 TL

Güvenlik görevlisi maaşlarının detaylı tablo hali şu şekildedir;

694 KHK 4D İşçi Maaş İcmali Günlük Harçlık: 202,62 Brüt Aylık
Maaş 30 x 202,62 TL 6.078,60 TL 4.325,47
Her ay alınan sosyal yardım 626,01 TL 626,41 TL 626,41 TL
Yol iyileştirilmesi 21 x 15,33 TL 323,53 TL 323,53 TL
Yemek parası 21 x 19,15 TL 405,25 TL 405,25 TL
Hizmet primi 786,45 TL 783,42 TL 783,42 TL
Her ay alınan hizmet zammı 21 TL 23 TL 23 TL
Ara Toplam 6.487,08 TL
3 ayda 1 alınan tediye 4 x 1.873,30 TL 7.493,20 TL 624,41 TL
Yılda 2 defa alınan ikramiye 2 x 4,325,25 TL 8.650,50 TL 720,83 TL
Yılda 1 defa alınan ek ödeme 1 x 1.390,01 TL 1.390,01 TL 115,83 TL
Genel Toplam 7.948,15 TL

Kaynak: Sağlıkçı Birliği

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar?

Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan silahsız güvenlik görevlileri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarındaki güvenlikten sorumlu kişilerdir. Hastane yönetimi tarafından görevlendirildikleri birim taraflarına bildirilir; acil serviste, başhekimlik çevresinde ve gerekli görülen tüm birimlerin kapılarında bekleyebilirler.

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Her yıl veya iki yılda bir Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı için ilana çıkmaktadır. Bu ilanlara İşkur üzerinden adaylar başvuru yapabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nda sürekli işçi alımlarında KPSS şartı aranmamaktadır. İlanlarda belirli kriterleri taşıyan adaylar başvuru yaparlar. Yapılan başvurular sonrasında asil listeler açıklanır ve bu listeler kuraya dahil edilir. Noter huzurunda çekilen kura sonrasında yerleştirmeler yapılır.

Sağlık Bakanlığı Silahsız Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
  İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 • 9. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 • 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.) 2. ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.

Yorum Yap