1. Anasayfa
 2. Hastalıklar

Toprakta Yaşayan Bakterilerin Sebep Olduğu Hastalıklar

Toprakta Yaşayan Bakterilerin Sebep Olduğu Hastalıklar
Toprakta Yaşayan Bakterilerin Sebep Olduğu Hastalıklar
0

Toprağın içinde yaşayan bakterilerin neden olduğu hastalıklardan en çok bilinen ve zararlısı tetanosdur. Tetanos hastalığı, toprakta yaşayan bakterilerin sebep olduğu hastalıklardan sadece biridir. Tetanoslu toprağa ekilen ekinler kişilere herhangi bir şekilde verim vermez ve eğer tetonoslu toprakta yetişen besinler tüketilirse, kişilere hastalıklar geçebilir. Bu nedenle de herhangi bir yerde tarım yapılacaksa toprağın içinde yer alan bakterilere de dikkat edilmesi gereklidir.

Başlıklar

Bakterilerin Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Bakterilerden kaynaklanan hastalıklar, şöyle sıralanabilir:

 • Enfeksiyonlar
 • Gıda zehirlenmeleri
 • Tüberküloz
 • Menenjit
 • Zatürre
 • Larenjit
 • Orta Kulak İntihabı

Virüslerin Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Virüsler sebebiyle yayılan hastalıklar, şöyle sıralanabilir:

 • Soğuk algınlığı
 • Grip
 • Akut bronşit
 • Kızamık
 • Larenjit
 • Kızamıkçık
 • AIDS
 • Hepatit
 • COVID-19

Bitkilerde Bakteri Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Bitkilerin bakteriyel hastalıklara yakalandığının gözle görülen belirtileri şöyle sıralanabilir:

 • Yaprakların üzerindeki sulu lekeler
 • Bakteriyel akıntı
 • Köşeli yaprak lekeleri
 • Hale yanıklığı
 • Genç yaprakların sararması
 • Yaprak yanıklığı
 • Meyve lekeleri olarak bilinen uyuzumsu lekeler

Topraktan Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Toprak aracılığıyla insanlara bulaşabilen hastalıklar, şöyle sıralanmıştır:

 • Fusarium
 • Rhizoctonia solani
 • Pythium
 • Phytopthora
 • Sclerotinia sclerotiorum
 • Botrytis cinerea
 • Meloidogyne

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir?

İnsanlar arasındaki bulaşıcı hastalıklar, dünyada en çok görülen sıralamaları ile şöyle sıralanabilir:

 • Covid-19
 • Belsoğukluğu
 • Bruselloz
 • Çiçek hastalığı
 • Difteri
 • Dizanteri
 • Grip
 • Hepatit
 • Kızamık
 • Kolera
 • Menenjit
 • Psittakoz
 • Sıtma
 • Suçiçeği
 • Tetanos
 • Tularemi
 • Tüberküloz
 • Uyku hastalığı
 • Zatürre
 • Tifo
 • Tifüs

Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Bulaşıcı Hastalıklar Nasıl Bulaşır?

Bulaşıcı hastalıkların bulaşma durumları, tarihten beri pek çok farklı seçeneğe sahiptir. Bunlardan tarihte en fazla görülmüş olanı, sağlıklı olan birinin hastalıklı birine dokunması ya da onunla hava yolu aracılığı ile mikrop alışverişi yapmalarından kaynaklanır. Bunun yanında, bulaşıcı hastalıkların en hızlı ve kolay bulaşma yollarından biri, hastalıkların fare ya da sivrisinek gibi her yere girip çıkabilen hastalıklara bulaştırılması ve böylece fazlaca insana geçmesidir. Bunların yanında, toprakta yaşayan bakterilerin aracılığı ile de insanlara kolaylıkla mikrop bulaştırılabilir. Bakteri ve virüsler dolayısıyla oluşmuş bulaşıcı hastalıkların kolay bulaşma yollarından biri de su kanallarına mikropların bulaştırılmasıdır. Mikrop ve bakterilerin suya bulaştırılmasından sonra su kanalının gitmekte olduğu tüm şehir etkilenebilir.

Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Nefes yoluyla bulaşabilen hastalıklar, günümüzde bilinen hastalıklardan Tüberküloz (Verem), Soğuk algınlığı, difteri, grip ve boğmacadır. Bu hastalıklara sahip olan herhangi biri ile yaklaşık saniye boyunca aynı yerde kalınması ile bu hastalıklardan herhangi biri kapılabilir. Bu nedenle de bu hastalıklara sahip olduğu bilinen kişilerin dikkatli olmaları gereklidir.

Ayrıca Pcos Hastalığı Nedir? Bilgilerine bakabilirsiniz.

Damlacık Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Nedir?

Damlacık olarak bilinen bulaşma yöntemi, gülme, hapşırma, öksürme gibi durumların yaşanmasından sonra, hasta olan kişilerden çıkan mikropların havada süzülerek sağlıklı olan kişileri hasta etmesidir. Damlacık yoluyla bulaş, günümüzde de en tehlikeli bulaş yöntemi olarak kabul edilir. Çünkü damlacık yoluyla gerçekleşen bulaşların engellenebilmesi ve damlacık yoluna karşı önlem alınması diğerlerine göre daha zordur. Bu nedenle kişilerin girecekleri kalabalık yerlerde damlacık yolu ile hastalık kapmamaya dikkat etmeleri gereklidir.

Enfeksiyonlar Vücuda Nasıl Girer?

Enfeksiyonların kapılma yöntemleri, bazı hastalıklara göre şöyle sırlanmıştır:

 • Tüberküloz (Verem), Soğuk algınlığı ,difteri, grip , boğmaca gibi enfeksiyonların mikropları solunum sistemi yoluyla vücuda girerler. Yani, bu hastalıklara sahip herhangi biri ile aynı ortamda bulunulur ve nefes alınırsa bu hastalıklar kapılır.
 • AIDS, Hepatit B virüsleri kan dolaşımıyla ya da diğer vücut sıvıları ile girerler. Biri ile öpüşme veya kanını vücuda bir şekilde girmesi ile beraber bu hastalıklar kapılabilir. Ancak bu hastalıklara sahip olan kişiler ile aynı çatalların veya bardakların kullanılması ile hastalık kapılmaz.
 • Salmonella (Tifo), kolera sindirim sistemi yoluyla girerler. Yani bu hastalıkların yiyecek ya da içecek bir şeye bulaşmış ya da bulaştırılmış olması ve bu mikroplu yiyeceklerin kişiler tarafından tüketilmesi gereklidir. Bağırsaklarda aktifleşen bu bakteriler sebebi ile hastalıklar kapılabilir.
 • Gonore (Bel soğukluğu), Sifiliz(Frengi) etkenleri üreme organları öncelikli olmak üzere mukozalardan girerler. Yani bu hastalıkların kapılabilmesi için bu hastalıklara sahip olan kişiler ile cinsel ilişkiye girilmesi gereklidir.
 • Kuduz, tetanoz mikropları cilt bütünlüğünün bozulduğu yerlerden vücuda girerler. Bir hayvan tarafından ısırılma, paslı veya pis bir demire takılmadan sonra bu hastalıklar kapılabilir.

Topraktan Gelen Hastalıklar Nasıl Engellenir?

Topraktan hastalık kapmamak için toprakta yaşayan bakterilere karşı alınabilecek olan önlemlerden bazıları şunlardır:

 • Sulama yapılacak olan alana gelen suyun temiz olduğundan emin olunması gereklidir.
 • Bitkiler toprağa dikilmeden önce köklerinde hastalık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Eğer dikim yapılacak olan alanda tarım aleti kullanılacaksa ve aletler daha önce farklı bir tarlada kullanılmışsa, mutlaka temizlenmelilerdir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir